Nord-trøndelag herre

Berit Bjerkem har rekonstruert to mannsbunader fra Nord-Trøndelag. 

Den ene bunaden bærer preg av rokokkomote fra slutten av 1700-tallet, og den andre har preg av louis-seize-stil fra rundt 1800.